Fremtiden barnehage oppfyller pedagognormen!

Barnehagefakta.no er en ny nettside som samler og presenterer informasjon om norske barnehager. Dataene er innrapportert av barnehagene og kommunene per 15.12 hvert år, og kvalitetssikret av Utdanningsdirektoratet.

Informasjon du kan finne her er blant annet ansattes utdanningsbakgrunn, antall barn per ansatt i barnehagen, oppholdsarealet i barnehagen, og om barnehagen oppfyller pedagognormen.

Når det gjelder Fremtiden barnehage og pedagogtetthet, står det på barnehagefakta.no at vi ikke oppfyller pedagognormen. Dette stemmer ikke. Vi hadde i fjor en periode på to måneder hvor vi ventet på en pedagog som skulle returnere etter endt svangerskapspermisjon. I denne perioden var Jon, som er pedagogisk konsulent i barnehagen, fast inne på avdeling for at vi skulle oppfylle alle krav i forhold til pedagognormen. Disse opplysningene kommer dessverre ikke frem i barnehagefakta.no sine rapporter, og det står derfor at vi ikke oppfyller pedagognormen, noe som altså ikke stemmer.

Opplysningene på barnehagefakta.no vil ikke bli endret før neste rapport blir sendt i desember 2015. Barnehagefakta.no anbefaler alle som måtte ha spørsmål i forhold til rapportene om å henvende seg direkte til barnehagene.

Nøkkeltall om barnehagene kan være nyttige både for foresatte til barn i barnehagen og for andre med interesse for barnehager, og vi anbefaler derfor alle å besøke barnehagefakta.no