Spørsmål og svar

Under følger en del spørsmål som vi ofte får her i barnehagen:

1) Har dere ledig barnehageplass og hvordan søker jeg?

- Barnehagen er med i Bergen kommune sitt samordnede opptak. For mer informasjon om opptaket i Bergen Kommune, se her: Barnehageopptak

Vi har i tillegg til hovedopptaket også kontinuerlig opptak, som vil si at vi tar inn nye barn dersom vi har ledige plasser. For informasjon om evt. ledige plasser, kontakt styrer Line Vollen Bø på tlf. 55 98 48 30.

2) Er barnehagen stengt om sommeren?

- Nei. Barnet må likevel ha 3 uker sammenhengende ferie innenfor perioden som er skolenes sommerferie. I tillegg kommer barnehagens planleggingsdager. Barn som skal over i skole og slutter 31. juli, må ha avviklet sin ferie innen den tid.

3) Når har barnehagen planleggingsdager?

- Vi følger planleggingsdagene som gjelder barnehager/skoler i Bergen Kommune. Plan over dette fås ved oppstart i barnehagen. Vi har følgende planleggingsdager for barnehageåret 2016 - 2017: 

12. september 2016

14. oktober 2016

11. november 2016

24. mars 2017

26. mai 2017

4) Hva er barnehagens satsningsområder?

- Vi har "Kost og ernæring" og "Trygge voksne - Trygge barn" som våre satsningsområder. For mer info, se egen link for "Kost og ernæring" og "Trygge voksne - Trygge barn" på hjemmesiden.

5) Hva er åpningstidene?

- Vi er åpen man - fre fra 07.00-17.00. Vi er stengt alle helligdager. For priser, se "Om oss" på forsiden.

6) Hvor lenge kan barnet mitt være i barnehagen?

- Vi har en makstid på 45 timer pr. uke.

7) Hvordan foregår tilvenning?

- Se vårt satsningsområde "Trygge voksne - Trygge barn"

Barnet vil også motta et velkomstbrev fra oss i god tid før oppstart. Her vil dere få all relevant informasjon i forhold til oppstart og tilvenning.