Planleggingsdager 2017/2018

Vi følger Bergen kommune sin skolerute og har følgende planleggingsdager i 2017/2018:

 

Mandag 11.09.2017

Fredag 22.09.2017

Fredag 10.11.2017

Fredag 02.02.2018

Fredag 18.05.2018