Planleggingsdager 2016/2017

Vi følger Bergen kommune sin skolerute opprinnelig, men i år har vi byttet på 2 planleggingsdager. Dvs. Vi har åpent 03. februar, men stengt 24.,mars og har dermed planleggingsdager på følgende datoer i 2016/2017:

 

10. oktober 2016

11. november 2016

24. Mars 2017 

26. mai 2017