Tilsyn

Tilsyn

Bergen kommune arbeider for at hele barnehagesektoren i Bergen skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kommunen fører tilsyn med private og kommunale barnehager. Kommunen kan med hjemmel i barnehagelovens § 16 gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen sitt mandat i tilsynssaker er nedfelt i Lov om barnehager, §16 Tilsyn, og kommunens veiledningsplikt er hjemlet i Lov om barnehagers, § 8 Kommunens ansvar. I Bergen kommune er det Fagavdeling barnehage og skole som gjennomfører tilsyn.

Bergen bystyre har vedtatt «Plan for systematisk tilsyn i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Bergen kommune, 2011-2016».

Onsdag 17. september 2014 var turen kommet til Fremtiden barnehage, hvor det ble avholdt tematilsyn. Tematilsyn er tilsyn i forhold til enkelttema knyttet til barnehageloven og rammeplanen. Tema velges av tilsynsmyndighet, også i forhold til antall tilsynsobjekter, tidsramme og gjennomføring.

Årets tema var:

  •          Barnehagens strukturkvalitet herunder tilstrekkelig grunnbemanning, jf. Krav i                        barnehageloven
  •          Barnehagen som språkarena
  •          Barnehagens strategi for kompetanseutvikling

 

Tilsynsrapporten finner du her