Om Vigilo

For barnehageforeldre har Vigilo ønsket å samle all informasjon om egne barns barnehagehverdag i én portal. Her finner du den informasjonen som gjelder nettopp ditt barn. Vigilo Barnehage foresattportal har et betydelig rikere og mer skreddersydd innhold enn det andre løsninger kan gi.

https://fremtiden.vigilo.no/auth/login

 

 

Om du har problemer med å logge inn eller trenger hjelp med Vigilo ta kontakt med en av de ansatte!

If you have problems to log in or need help with Vigilo please contact with one of the employees.

 

Hva er planlagt for barnet mitt?
Skreddersydd ukeplan for det enkelte barn

Hva har barnet mitt vært med på?
Rapporter med tekst og bilder fra det som ditt barn har vært med på

Hvilke beskjeder gjelder barnet mitt?
Individuelle beskjeder som gjelder kun ditt / dine barn og fellesbeskjeder som er sendt for eksempel til hele avdelingen til barnet.

Gi beskjeder knyttet til ditt barn
Når som helst kan beskjeder som gjelder ditt barn legges inn, og vil med en gang bli en del av den oversikten som de ansatte har over informasjon de trenger å kjenne til.

Melde fravær og ferie for barnet
Gi helt enkelt beskjed om fridager, sykedager og ferieavvikling rett fra foresattportalen og vær samtidig med på å spare de ansatte i barnehagen betydelig tid ifm det å få oversikt, planlegge bemanning og ferie etc. Til alles beste.

Full oversikt over informasjonen knyttet til ditt barn
Personalia, allergier, godkjenninger (samtykke), kontaktpersoner... Vi hjelper de ansatte i barnehagen til å enkelt håndtere dette på en sikker måte. Samtidig får du som foresatt full oversikt over informasjonen som er registrert, og kan enkelt gi beskjed dersom dere over tid ønsker ting endret.