Generelle retningslinjer ved sykdom

Sykdom er dessverre en del av det å gå i barnehage, og her følger noen generelle retningslinjer for Fremtiden Barnehage:

Grunnregelen er at dersom barnet er for sykt til å kunne være ute, så er det også for sykt til å kunne oppholde seg i barnehagen. Alle gruppene våre er ute i løpet av dagen, og i denne tiden må vi være nok voksne ute til å kunne passe på barna. Vi har ikke anledning til å kunne avse en voksen til å være inne med barn som ikke kan være ute.

Dersom barnet er forkjølet eller har lignende plager, kan det gå i barnehagen dersom almenntilstanden tilsier det. Vi ber dere foreldre gjøre en fornuftig vurdering på dette før dere sender barnet i barnehagen. Dersom barnet har feber kan det ikke komme i barnehagen.

Ved omgangssyke gjelder 48 timers regelen - dvs at barnet må hjemme i 48 timer etter at det har sluttet å kaste opp. Ved diaré holdes det hjemme til avføring er normal igjen. Disse sykdommene er svært smittsomme, og det er derfor strenge regler hos oss på når barnet kan komme i barnehagen igjen.

Har barnet øyebetennelse/øyekatarr kan det normalt sett komme i barnehagen med mindre barnet er plaget av det.

Skulle barnet få vannkopper, må det holdes hjemme til siste vannkopp er tørket inn.

Vi ønsker selvsagt å være fleksible, men ber om forståelse for at vi er nødt å ha strenge krav når det gjelder barn og sykdom. Vi ønsker å forebygge sykefravær blant våre ansatte, og mener at disse retningslinjene, sammen med god håndhygiene, er et riktig skritt på veien.

For mer informasjon om syke barn og barnehage, se denne siden:

Retningslinjer for barnehager og smittevern - nye faglige råd