Endring i priser 2017. Ny Makspris vil være 2730 pr mnd.

REGJERINGEN HAR VALGT Å ØKE FORELDREBETALINGEN I 2017.

Priser på barnehageplass:

 

Vedtak 218

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  •        1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år fra 1. januar 2017, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.
  •        2. det fra 1. august 2017 blir gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 428 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3. 

 

 

100% plass: 2.730,-

Kostpenger: 660,-

Bleier:        185,-(valgfritt)

 

 

Vi tilbyr kun heldagsplasser.