Planleggingsdager 2017/2018

Vi følger skoleruten til Bergen kommune. Følgende datoer er satt opp: Mandag 11.09.2017 Fredag 22.09.2017 Fredag 10.11.2017 Fredag 02.02.2018 Fredag 18.05.2018 Disse dagene er barnehagen stengt.