Endring i priser 2017

Det er vedtatt å endre barnehageprisene fra 1.januar.