Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen er en læringsarena. Gjennom hele dagen vil vi bidra til barnets utvikling og denne månenden vil vi ha ekstra fokus på kommunikasjon, språk og tekst.

Vi skal være: 

  • En barnehage med gode samtaler
  • En barnehage med rim og regler, dikt og sang
  • En barnehage medfortelling og høytlesning
  • En barnehage med språkutviklende lek
  • En barnehage med utforsking av skriftspråket